Świadczę usługi dla potrzeb:

 • osób fizycznych,
 • przedsiębiorstw,
 • jednostek samorządu terytorialnego,
 • banków,
 • spółdzielni mieszkaniowych,
 • komorników,
 • innych podmiotów.

Wyceniam różnego rodzaju nieruchomości (jako przedmiot prawa własności, prawa użytkowania wieczystego), między innymi:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane,
 • nieruchomosci gruntowe zabudowane,
 • nieruchomosci lokalowe,
 • spółdzielcze prawa do lokalu,
 • nieruchomości rolne niezabudowane,
 • nieruchomości rolne zabudowane,
 • nieruchomosci leśne,
 • nieruchomości jako środków trwałych,
 • inne.

W ramach posiadanej wiedzy mogę wykonywać:

 • projekty obiektów budowlanych,
 • inwentaryzację istniejących obiektów,
 • określanie kosztów realizacji obiektów budowlanych,
 • ocenianie stopnia zaawansowania robót na prowadzonych inwestycjach,
 • ocenianie stopnia zużycia technicznego obiektów budowlanych,
 • inne prace w zakresie procesu inwestycyjnego.

Ponadto, mogę doradzić i skutecznie poprowadzić indywidualne sprawy w ramach:

 • ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawy prawo budowlane,
 • ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawy o planowaniu przestrzennym,
 • oraz ustaw związanych z obrotem nieruchomościami wszelkiego rodzaju.

Zakres terytorialny mojej działalności obejmuje powiat kolski wraz z przyległymi gminami sąsiednich powiatów i województw. Tak ograniczony teren mojej działalności gwarantuje skuteczność i wiarygodność w rozpoznaniu miejscowego rynku obrotu nieruchomościami i zapewnia dostęp do materiałów i transakcji rynkowych w pełnym i wiarygodnym zakresie.