W ramach prowadzonej działalności wykonałem liczne operaty szacunkowe, projekty techniczne oraz inne opracowania, które tylko w okresie ostatnich 10 – ciu lat przedstawiają się następująco :

ZESTAWIENIE WYKONANYCH OPRACOWAŃ